สมุยสักยันต์ อ.ปานเทพ พฤกธรา

อาจารย์ปานเทพ ท่านสอนอยู่เสมอว่า อาจารย์ของท่าน ได้ย้ำหนักหนาว่าให้ใช้อักขระให้ถูกต้อง และอย่าประมาทในการใช้วิชา คือเริ่มต้องให้ดีลงต้องให้ดีเสมอตลอดอย่าข้ามขั่นตอนเด็ดขาด อย่าชล่าใจว่า- เก่งแล้ว วิชาแขนงนี้ต้องใช้ จิตร เป็นสำคัญจิตรตกเมื่อไรก็เมื่อนั้นอย่าหลงตัวเด็ดขาดเพราะวิชาแขนงนี้ใช้จิตรเป็นหนึ่งรวมเข้ากับอักขระ คือคาถา ต้องสวด ต้องเสก ต้องปลุก ต้องกรึ่ง ตลอดจนจบพิธีกรรม-การสักยันต์ และต่อด้วยการลงน้ำมันที่ผ่านการปลุกเสกจากพระอาจารย์ของท่าน คือน้ำมันเมตตามหานิยม น้ำมันเมตตาโชดลาภ น้ำมันเมตตาแคล้วคลาด และ นะหน้าทอง นะสาริกาลิ้นทอง ซึ่งอาจารย์ ปานเทพ ท่านจะทำให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้ใด้ครบสูตรเต็มที่ซึ่งต้องใช้เวลาต่อคนไม่น้อยกว่า 4.ช.ม (อาจารย์ จะสอบอารมณ์ กับ ลูกศิษย์ทั้งไทย และทั้งคนต่างชาติ ทุกคน ให้เข้าใจตัวตนของตัวเอง แล้วถึงน้อมนำให้รู้จัก ศีล 5.) สุดท้ายต้องครอบเศียรครู เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกศิษย์ หมายถึงให้ทุกคนมีสติอยู่ในศีล ในธรรม ให้รู้อยู่แก่ตัวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครอง ต้องคิดดี ทำดี พูดดี และสิ่งดีๆ ทุกอย่างที่ปรารถนาก็จะสมหวัง(อักขระ หรือ ภาษาขอม)ในที่นี้ ก็เหมือนกับภาษาไทยในยุดนี้ คือหลากหลายความหมาย ไม่ได้หมายความว่าอักขระทุกตัวจะแปลเป็นชื่อ พระพุทธเจ้าทั้งหมด สำหรับผู้ที่เรียนมาหรือเป็น อาจารย์ทั้งหลายจะทราบดีว่าควรใช้อย่างไร เขียนตรงไหนได้และไม่ได้ และเขียนได้ และต้องอ่านได้ถูกต้องด้วยต้องระวังในการเขียนและสะกดให้ถูกต้องที่สุดไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเหมือนซ่อน อักขระ ไป และที่สำคัญต้องรู้ความหมายของ อักขระ นั้นๆส่วนมากแล้วยันต์ที่มาจากเกจิอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลาย จะถูกต้องที่สุด พระอาจารย์ของท่านจะสอนว่า อาจารย์สักต้องมีศีล 5.แล้วต้องมีพรหมวิหาร 4 สำคัญมากคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้กับลูกศิษย์ทุกท่านและกับตัวอาจารย์เอง อักขระ ที่มีความว่า นะโมพุทรธายะ อิกะวิติ เป็นต้นที่เป็น ชื่อของพระพุทธเจ้า ห้ามต่ำกว่า เอว เด็ดขาด และที่ต่ำกว่าเอวได้ก็มี เช่น นะเงินมีมา หรือตามจุดของแต่ละคนได้ไม่เว้น หรือ เอหิพยัคโฆพยัคฆา เป็นต้น หรือพวกคาถาทั่วๆไปเช่น คาถาเสือ คาถาอนุมาน หรือที่เป็นรูปสัตว์ทั้งหลายสักลงต่ำจากเอวลงมาได้ทั้งนั้น แต่ที่สำคัญคนที่เป็นช่างสักต้องอ่าน อักขระให้ออก หรือให้รู้ว่ารูปยันต์นั้นๆแปลว่าอะไร และสักให้ถูกที่ เพราะผลที่ตามมามันจะเป็นผลร้ายกับช่างสักเอง ถ้าสัก อักขระ ผิดที่ก็เหมือนเอาชื่อคุณพ่อ-แม่มาติดผิดที่นั่นแหละ (เป็นความเชื่อมาหลายร้อยปี ว่าเป็นรูปวาดที่พระทั้งหลายในอดีดได้ทำขึ้นจากสมาธิ ที่ได้จากการปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและบริสุทธิ์ และในรูปวาดนั้นได้บรรจุ ธาตุทั้ง 4.ดิน น้ำ ลม ไฟ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทรเจ้า รวมทั้งเทพเทวดา เข้ามาปกปักรักษาคนที่ได้สักยันต์ รวมทั้งได้ปลุกความขลังให้เกิดมากขึ้นในระหว่างการสัก คือคาถา 108 จบลงในตัวผู้ถูกสัก แต่ทั้งหมดจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอยู่ที่ตัวท่านว่าสติของท่านมีแค่ไหน และศีล 5.เป็นสำคัญ (youtube.com-samuisakyan.com

Comments are closed.