สักยันต์

วัฒนธรรมการสักบนผิวหนัง การสักลวดลายบนผิวหนังหรือที่เรียกว่าสักลายหรือสักยันต์เป็นวัฒธรรมอย่างหนึ่งของไทย ที่มีมาช้านานแต่ทุกวันนี้ลายสักหรือสักยันต์ตามความเชื่ออย่างโบราณแทบจะไม่มีแล้ว จะมีเพื่อความสวยงามเป็นการตกแต่งเสริมความงามให้กับร่างกายบ้างแต่ไม่มากนัก เรื่องราวของลายสักของคนไทยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่ง แต่ดูเหมือนจะไม่มีใคร สนใจใคร่ศึกษามากนัก ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งและนับวันจะสูญหายไป “สัก” คืออะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยถาน พ.ศ.๒๕๒๕ เขียนว่า “สัก” คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่างๆ กันใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือน้ำมันงาผสมว่าน ๑๐๘ ชนิด เป็นต้นแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมายหรือลวดลายถ้าใช้หมึกเรียกว่าสักหมึก, ถ้าใช้น้ำมันเรียกว่าสักน้ำมันทำเครื่องหมายสักเพื่อแสดงเป็นหลักฐานเช่น “สักข้อมือแสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือมีสังกัดกรมกองแล้วสักหน้าแสดงว่าเป็นผู้ต้องโทษปราชิกเป็นต้น” จากคำอธิบายดังกล่าวทำให้รู้ว่าการสักลายหรือลายสักของไทยคืออะไร ประเพณีการสักนั้นมีไม่แพร่หลายนักบางหมู่บ้านจะพบว่าผู้ชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่มักมีลายสักที่หน้าอกและแผ่นหลังตามสมัยนิยมในขณะที่ผู้ชำนาญในการสักของท้องถิ่นแสดงความสามารถที่สืบทอดมาอย่างเต็มที่ผู้ที่ทำหน้าที่สักมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส (คนธรรมดา)
ในอดีตสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การสักไม่ได้รับความสนใจเหมือนอดีต คือชาวเมืองและรวมถึงผู้คนทั่วไปมองว่าผู้ที่มีลายสักเป็นคนชั้นต่ำ เป็นนักเลงความคิดเช่นนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่มองผู้ที่มีลายสักว่าส่วนใหญ่มักเป็นกลาสีขี้เมาหรือคนจรจัด คนเมืองจึงเกิดความรู้สึกว่าลายสักเป็นวัฒนธรรมของคนบ้านนอกคนไม่มีการศึกษา ทัศนคติเช่นนี้มิได้มีแต่คนกรุงเทพฯ เท่านั้นแต่แพร่ไปสู่เมืองอื่นๆ ด้วย โดยคิดว่า การสักลายเป็นเรื่องของคนจน กรรมกร และคนบ้านนอก ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องลายสัก จึงกระทำได้ยากในปัจจุบัน เพราะคนที่มีลายสักมักจะปกปิดลายสักไว้อย่างมิดชิด ผู้ที่จะให้ข้อมูลและเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการสักจะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในอำนาจของศิลปะโบราณนี้เท่านั้น การศึกษาค้นคว้าศิลปะชาวบ้านประเภทนี้ ควรจะได้รับการศึกษาบันทึกเกี่ยวกับการออกแบบ กรรมวิธีและพิธีกรรม ศึกษาเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มชน ศึกษาค่านิยมและความเปลี่ยนแปลง ศึกษาการสักที่สืบทอดมาแต่โบราณ การสักมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ ๒ รูปแบบคือ ลายสักที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และลายสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ แต่ละรูปแบบจะมีวิวัฒนาการตามแบบฉบับของมันและแสดงให้เห็นรูปแบบของธรรมเนียมในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแต่ละแง่แต่ละมุมของลายสักที่สืบทอดกันมาในสังคมไทย การสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ วัตถุประสงค์ของการสัก ผู้ชายบางคนจะสักยันต์ด้วยเหตุผลทางเวทมนต์คาถาเพื่อความแข็ง แกร่งของจิตใจและต้องการอยู่ยงคงกระพัน ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีนิยมใน ชนบางกลุ่ม การสักลักษณะนี้จะสักให้เฉพาะชายฉกรรจ์เท่านั้น การสักมีลักษณะที่สอดแทรกไว้ด้วยความเชื่อและพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น ก่อนทำการสักจะต้องมีการทำพิธีไหว้ครู ในการสักนั้นก็จะประกอบด้วยการร่ายเวทมนต์โดยอาจารย์สักจะถูผิวหนังของผู้มาสักทั้งก่อน ขณะสักลายหรือสักยันต์ และหลังจากสักเสร็จแล้ว อาจารย์สักแต่ละคนจะมีรูปแบบของลวดลายเป็นของตนเอง และผู้ที่ต้องการจะสักสามารถเลือกลายที่อาจารย์มีอยู่ได้ตามต้องการ ส่วนมากจะเป็นสัตว์ในเทพนิยาย และ เป็นอักขระขอมและเลขยันต์ อาจจะสักลายทั้งสามประเภทผสมกัน ดังนั้นลายสักของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เหตุผลที่การสักยังคงมีอยู่คือ หลาย ๆ คนยังเชื่อว่าการสักจะทำให้มีโชคและอยู่ยงคงกระพันพ้นอันตราย รูปแบบของการสักแต่ละชนิดจะมีความขลังที่แตกต่างกัน ลายสักหรือยันต์บางชนิดสามารถช่วยผู้ที่สักให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ สัญลัษณ์บางอย่างของลายสักสามารถทำให้ผิว หนังเหนียวได้ ศัตรูยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เชื่อว่าการสักจะช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ด้วย


samuisakyan

Fashion statement or spiritual belief.in the last year or so it’s become hip to be seen wearing mystical tattoos from Thailand. And this has been further glamorised by their endorsement by Hollywood superstars,such as Aagelina jolie who now has two sacred tattoos on her back. Body art is one thing .A souvenir of your gap-year backpack-trip is also fine. But a sacred tattoo is just one part of a spiritual way of life that’s been followed from before the time of Buddha. And to regard one of its symbols as if it were some kind of jewellery is shallow at best.And there are some traditionalists who would regard this as disrespectful. if not actually ignorant. Fortunately, there are many Westerners who do take this seriously and who have the time and the inclination to learn more about the philosophy that underlies sacred tattoos. Known as’sak yant’, from the thai words’sak’,meaning a tattoo,and’yant’, a sacred design,they have their origins in the pictograms of religious Hindu texts which originated in lndia some three thousand years ago.Over time, their use spread into Cambodia and Thailand,but with no alterations to the mystical scripts which accompanied them.This writing is a variation of ancient Sanskrit that’s known today as’aghara khom’or,simply,’khom’.Originally they were drawn onto cloth or fabric (pha yant) either as scrolls or, as became usual with warriors seeking protection, inscribed’ upon clothing(seuayant)But as Buddhism began to take hold in Thailand,so body tattoos gradually came to replace the designs on fabric. You’ll find that all of the larger temples have their own’ tattoo master’(ajarn sak) and his role is multi-layered.’Ajarn’ is the Thai word for teacher and, indeed, a part of his obligation is to pass on his knowledge and skill to others. But a great many of the local people also see him as a kind of holy’ magician’ with the ability to know the future, see into people’s hearts and minds, ward off evil, keep ghosts away and grant good fortune.And all of this for only a’ contribution’ to his temple. monks are not permitted to receive actual payment for their services. With sacred tattoos being advertised on every street-corner of the backpacker area of Bangkok’s Khao San Road, and reports that Ajarn Noo Kamphai (who did Ms.jolie’s tattoos) is now charging$30,000 for similar work (by appointment only) you might wonder how the humbler day-to-day role of the temple-based tattooist-teacher monk relates to this. But our little island is full fo surprises.And one fo these will be discovered if you poy a visit to Ajarn Panthep Pruekthara. over (YOU SHOULD BE TAUGHT HOW TO MEDITATE AND TO REFLECT ON YOUR WEAKNESSES, AND TO LINK THIS TO THE SACRED TATTOO THAT’S BEEN DIVINED FOR YOU.) Ajarn Panthep-more-usually known by his nickname of Ajarn Sam-was an ajarn sak and spiritual advisor in temples around Thailand right up until three years ago when he set out on his own. Although he was born in the nearby mainland city of Surat Thani, he then went on to spend many years studying with teachers in Ayudhya and korat before coming to Samui in 2004.his training was demanding he had to learn the ancient script of khom and to memorise the divination texts from antique wooden books, but without written notes to aid him. And he was trained to look inwards as well as around himself, self-knowledge needs to exist alongside a perceptive awareness of the world. together with a keen insight into the people it contains. Up until three years ago, Ajarn Sam was unknown to the majority of Westerners on Samui But to the Thai folk here he’d already become something of a legend.there was a steady stream of petitioners to the Lamai temple, seeking a blessing from him and advice on financial matters or affairs of the heart.And of course, also a sak yan to guide and protect them. But in2008 two things happened.the first was that he realised that there were thousands of people on Samui with whom he had no contact. the westerners who were either living here or were on holiday.and the second was that he was now involved with his partner.khun Lek. Ajarn Panthep speaks little English but with khun Lek’s interpretation he was able to reach a much greater audience.As a result of this he withdrew from the Lamai Temple. You’ll find his house in Lamai. just a few metres south of the signposted road to Samui Yacht Club resort on the ring-road (just after the mountain section coming from Chaweng to Lamai) a short way down a small track that’s alongside a bright pink building.lt’s a shrine to his life and accomplishmants. There are photos of all his previous teachers on the walls.scripts and scrolls hanging everywhere. and mementos and memorabilia on every surface.Plus of course. the cabinet containing his tattooing pens and equipment. he uses steel pens,not the ones made of bamboo. And then the process begins.Ajarn Panthep is light-hearted and smiling and will often chuckle at your reaction to his ins ights. He’ll determine your dominant element (earth,fire,air or water) based on your birth date before consulting his scrolls.and then,with a bisturbing accuracy,he’ll begin to outline your personality with all its strengths, failings and needs.the outcome of this dictates the nature of the tattoo that you’ll require to restore your spiritual balance and also where it has to be situated on your body.’Panthep can just make a sakyan on your shoulder or arm,if you insist.explained Khun lek, but that’s really not the idea.You need to believe in the social teachings of Buddha and to understand that everyone in the world is connected.You should be taught how to meditate and to reflect on your weaknesses, and to link this to the sacred tattoo that’s been divined for you. That’s why Sam’s here, to teach you how to get everything to work together. And happily,we’re gettiing quite well-known now,she added with a smile.”Last December we had two of the Jordanian Royal Family come here.just for a sakyan.Khun lek went on to explain that Buddha has no fewer than 84,000 teachings, of which monks are required to abide by just 227! But ordinary foik like you and l only need to follow five commandments as a way of life that knits-in with the sakyan, don’t kill and living thing,don’t steal, don’t lie, and stay away from drink and drugs.And also follow your sexual inclinations with thoughtfulness and consideration for all involved! And then if you’re in any way serious about all of this everything should begin to work together as a whole.The quality of your life will improve and perhaps even your health and fortune,too.The more you believe,the more effective it will all be, including your sakyan.Because this is one tattoo that is much,much more than just skin-deep. (for further information telephone Khun Lek:0 869 437 464 >0 811 739232 samuisakyan


lucky-family-love-success-protect

THE 5 RITUALS DURING THE CEREMONY the 1.st gold leaf is put on the forehead(to be attractive when seen) 2.nd gold leaf is put on the tongue(for a charm speech) 3.rd gold leaf is put on the right palm hand(to get money) 4.th gold leaf is put on the left palm hand(to be billed) 5.put the mask on the head to receive the protection and magic from the spirits into the body (TEACHERS PANTHEP PHRUEKTHARA) SAMUISAKYAN.COM


สมุยสักยันต์ อ.ปานเทพ พฤกธรา

อาจารย์ปานเทพ ท่านสอนอยู่เสมอว่า อาจารย์ของท่าน ได้ย้ำหนักหนาว่าให้ใช้อักขระให้ถูกต้อง และอย่าประมาทในการใช้วิชา คือเริ่มต้องให้ดีลงต้องให้ดีเสมอตลอดอย่าข้ามขั่นตอนเด็ดขาด อย่าชล่าใจว่า- เก่งแล้ว วิชาแขนงนี้ต้องใช้ จิตร เป็นสำคัญจิตรตกเมื่อไรก็เมื่อนั้นอย่าหลงตัวเด็ดขาดเพราะวิชาแขนงนี้ใช้จิตรเป็นหนึ่งรวมเข้ากับอักขระ คือคาถา ต้องสวด ต้องเสก ต้องปลุก ต้องกรึ่ง ตลอดจนจบพิธีกรรม-การสักยันต์ และต่อด้วยการลงน้ำมันที่ผ่านการปลุกเสกจากพระอาจารย์ของท่าน คือน้ำมันเมตตามหานิยม น้ำมันเมตตาโชดลาภ น้ำมันเมตตาแคล้วคลาด และ นะหน้าทอง นะสาริกาลิ้นทอง ซึ่งอาจารย์ ปานเทพ ท่านจะทำให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้ใด้ครบสูตรเต็มที่ซึ่งต้องใช้เวลาต่อคนไม่น้อยกว่า 4.ช.ม (อาจารย์ จะสอบอารมณ์ กับ ลูกศิษย์ทั้งไทย และทั้งคนต่างชาติ ทุกคน ให้เข้าใจตัวตนของตัวเอง แล้วถึงน้อมนำให้รู้จัก ศีล 5.) สุดท้ายต้องครอบเศียรครู เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกศิษย์ หมายถึงให้ทุกคนมีสติอยู่ในศีล ในธรรม ให้รู้อยู่แก่ตัวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครอง ต้องคิดดี ทำดี พูดดี และสิ่งดีๆ ทุกอย่างที่ปรารถนาก็จะสมหวัง(อักขระ หรือ ภาษาขอม)ในที่นี้ ก็เหมือนกับภาษาไทยในยุดนี้ คือหลากหลายความหมาย ไม่ได้หมายความว่าอักขระทุกตัวจะแปลเป็นชื่อ พระพุทธเจ้าทั้งหมด สำหรับผู้ที่เรียนมาหรือเป็น อาจารย์ทั้งหลายจะทราบดีว่าควรใช้อย่างไร เขียนตรงไหนได้และไม่ได้ และเขียนได้ และต้องอ่านได้ถูกต้องด้วยต้องระวังในการเขียนและสะกดให้ถูกต้องที่สุดไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเหมือนซ่อน อักขระ ไป และที่สำคัญต้องรู้ความหมายของ อักขระ นั้นๆส่วนมากแล้วยันต์ที่มาจากเกจิอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลาย จะถูกต้องที่สุด พระอาจารย์ของท่านจะสอนว่า อาจารย์สักต้องมีศีล 5.แล้วต้องมีพรหมวิหาร 4 สำคัญมากคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้กับลูกศิษย์ทุกท่านและกับตัวอาจารย์เอง อักขระ ที่มีความว่า นะโมพุทรธายะ อิกะวิติ เป็นต้นที่เป็น ชื่อของพระพุทธเจ้า ห้ามต่ำกว่า เอว เด็ดขาด และที่ต่ำกว่าเอวได้ก็มี เช่น นะเงินมีมา หรือตามจุดของแต่ละคนได้ไม่เว้น หรือ เอหิพยัคโฆพยัคฆา เป็นต้น หรือพวกคาถาทั่วๆไปเช่น คาถาเสือ คาถาอนุมาน หรือที่เป็นรูปสัตว์ทั้งหลายสักลงต่ำจากเอวลงมาได้ทั้งนั้น แต่ที่สำคัญคนที่เป็นช่างสักต้องอ่าน อักขระให้ออก หรือให้รู้ว่ารูปยันต์นั้นๆแปลว่าอะไร และสักให้ถูกที่ เพราะผลที่ตามมามันจะเป็นผลร้ายกับช่างสักเอง ถ้าสัก อักขระ ผิดที่ก็เหมือนเอาชื่อคุณพ่อ-แม่มาติดผิดที่นั่นแหละ (เป็นความเชื่อมาหลายร้อยปี ว่าเป็นรูปวาดที่พระทั้งหลายในอดีดได้ทำขึ้นจากสมาธิ ที่ได้จากการปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและบริสุทธิ์ และในรูปวาดนั้นได้บรรจุ ธาตุทั้ง 4.ดิน น้ำ ลม ไฟ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทรเจ้า รวมทั้งเทพเทวดา เข้ามาปกปักรักษาคนที่ได้สักยันต์ รวมทั้งได้ปลุกความขลังให้เกิดมากขึ้นในระหว่างการสัก คือคาถา 108 จบลงในตัวผู้ถูกสัก แต่ทั้งหมดจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอยู่ที่ตัวท่านว่าสติของท่านมีแค่ไหน และศีล 5.เป็นสำคัญ (youtube.com-samuisakyan.com


紋身師的盟友。

對於那些誰喜歡紋身 – 紋身和地方單位的紋身是什麼。被理解為來自數以鼓舞士氣,令人鼓舞。為了一少,它們在古代作為一個軍事商人不是永久性的。我們將要前往不同的地方。處於危險之中。倍,在過去是兇猛的野生動物。有很多,IMP的概念而一個小偷,因為豐富的人,他們是精神上的殘酷的陷阱等著搶客商參觀交易。甚至軍事 – 警察是不是永久性的。除了村民。因為有心髒病殘酷小偷搶劫並殺害一名婦女甚至不給孩子它不承認道德有紋身的保護和建設的士氣。並鼓勵那些誰看到紋身,當 Anuphap和藝術歌曲的新紋身。還有就是逃避和安全不受傷害所造成的紋身。進入裡面,取得了一些幸運護身符作出交易流動性 – 旅遊安全危險與有好運,至少認為從出生紋身都有一個故事。當面試官觸及萬,其中甚至更多。人,那些比較流行的紋身。在此期間遵循教學的各個 Kruba,我要盡量使用特技,在錯誤的紋身。教學重點放在這些團體冥想。到巴吞魯日,公眾道德,宗教和酷刑作為輸出指標佛法的折磨你把罪過感激知道並相信在處罰的行為,命運是真實的。由於大多數人在此期間之前,學校不教不知道什麼正義和邪惡,最輸。紋身是一種工具或連接到小區或錯誤的方式向他們傳授佛法。這個人會來紋身。它必須被教導冥想或規定說,當紋身則。錯球ผideamei有的則沒有。該死的父母沒有。說謊或使他人遭受損害。飲用水和缺乏意識或者不殺人。該地塊的博覽會受戒實踐教學環節和解放之前,這是教冥想誰的人來紋身那些誰不準備履行在藝術和沉思 – 智慧,因為人民在此期間或之前即使在這個時代,當時最不準備實行的地區,才去學習。衛生設施的學校其他學科領域要使用正確的生活方式。因為與人交往,但他們都在思考的謀生和個人利益考慮太不知道的事情是什麼地方出了錯。或不這樣做,在紋身之前的一段期間,直到這個時代的到來,它也是由老師講授保持規則或道德教對方,因為老實說,我並沒有採取迂迴。如果你看看這種風格就會發現,紋身是如此。或者是Sirimongkol在月球上的額外支持的月亮有好運或好運氣 – 好固定的工作 – 一個良好的貿易人氣和巨大的憐憫 – Congkornapoanchaeri和避免危險的。護身符和護身符,他的班主任創建。運氣是一個合同,以取代主啊,你們的折磨。後來隨著教師 – 教師可以用紋身的指標教學冥想的人誰愛的紋身,這是吉祥的形式或Rattanamongkol的那個紋身。或將要進行到現在為止,這將是。什麼權力或影響。人們可以觸摸它們。誰相信他是一個紋身,他相信可以幫助能源,這些都是真的相信在功率,功率在心中的人誰擁有它。另一組的人誰擁有深為讚賞,而護身符的形式不同衛生設施是分支或主題是像其他人有信心在其他領域的課程,以及Sanit。紋身是一種恩賜或額外的鼓勵和士氣,但重要的盟友區的結論是,如果有時間把撰寫在道德教育方面是比這更好。衛生設施,應首先學習的。衛生設施發送輸出的折磨你。問誰誰誰已經讀了,快樂和充滿希望的,但每個人都認為同樣的事情是有希望的一切,如果不是在思想,道德週二週三週四盟友比撒拉。


Designed by: Anime | Sponsored by: Online Coupons, webdesign berlin, handy vertrag.